Заповед № Т-РД-16-173/27.04.2022 г. на министъра на туризма във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Крапец-север"- част 2, община Шабла, област Добрич