Заповед № Т-РД-16-119/24.03.2022 г. във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Божурец-Топола- 2",община Каварна,област Добрич