Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на морски плаж "Кранево-юг", община Балчик, област Добрич