Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на морски плаж "Приморско-централен", община Приморско, област Бургас