Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляваща морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас