Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ територия, общо заета от морски плаж "Камчия- Север 3", "Камчия-Север 4" и "Камчия-Север 5"