Заповед на министъра на туризма за поправка на Заповед №Т-РД-16-51/11.03.2019 г. на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на морски плаж "Кранево-север",община Балчик,област Добрич