Заповед на министъра на туризма за отмяна на Заповед № Т-РД-16-64 от 15.03.2019 г. за морски плаж "Липите", находящ се в община Царево, област Бургас