Заповед на министъра на туризма за отмяна на Заповед № Т-РД-16-76/22.03.19 г. за морски плаж "Ахтопол-Север"-западна зона, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляваща част от морски плаж "Ахтопол-Север", общ. Царево, обл. Бургас