Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен последващ търг за отдаване под наем на морски плаж "Кабакум Русалка", находящ се в община Варна, област Варна