Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Сарафово", находящ се в община Бургас, област Бургас