Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Ахтопол-Север"- западна зона, находящ се в община Царево, област Бургас