Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Варвара", находящ се в община Царево, област Бургас

17 юли 2018

Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Варвара", находящ се в община Царево, област Бургас

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon