Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, община Царево, област Бургас

18 юни 2018

Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, община Царево, област Бургас

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon