Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Кабакум-централен", община Варна, област Варна

22 февруари 2018
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon