Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Къмпинг „Китен”, находящ се в община Приморско, област Бургас.