Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Градина-Централен-част 2“, находящ се в община Созопол, област Бургас