Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Божурец – Топола 2“, находящ се в община Каварна, област Добрич