Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Кабакум-Север-част 1“, находящ се в община Варна, област Варна