СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на открити заседания по търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост представляващ морски плаж

08 ноември 2021

В изпълнение на т. I.- 32 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № Т-РД-16-287/05.11.2021 г. на министъра на туризма, кандидатите, подали заявления за участие в търга за отдаване под наем на морски плаж „Елените 1“, находящ се в община Несебър, област Бургас, както и кандидатите, подали заявления за участие в търга за отдаване под наем на морски плаж „Нов плаж Балчик“, находящ се в община Балчик, област Добрич и техните представители и пълномощници, при явяване за провеждане на откритото заседание на търга в сградата на Министерството на туризма - гр. София,  ул. „Съборна“ № 1 на 09.11.2021 г. следва:

а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма изследване по метода на PCR за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Участниците в тръжната процедура и техни представители и пълномощници, които желаят да присъстват на откритото заседание трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon