Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Китен – Юг“

29 април 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че в обявата от 25 април 2016 г., публикувана на интернет – страницата на Министерството на туризма,  за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Китен – юг“, община Приморско, област Бургас е допусната техническа грешка в срока на наемното отношение като вместо „3 години“ следва да се чете  „5 години“.

Срокът на наемното правоотношение „5 години“ е описан коректно в заповед № Т- РД-16-58/22.04.2016 г. на министъра на туризма за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Китен-юг“, както и в тръжната документация.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon