Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Офицерски – запад“

13 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че в обявата от 12  май 2016 г., публикувана на интернет – страницата на Министерството на туризма,  за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж “Офицерски - запад“, община Варна, област Варна, е допусната техническа грешка в срока за подаване на заявления за участие в търга, като вместо „ до 26.05.2016г. /включително/ “ следва да се чете „до 25.05.2016 г. /включително/“.

Срокът на подаване на заявления за участие в търга е описан коректно в заповед № Т- РД-16-111/11.05.2016 г. на министъра на туризма за обявяване на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна, както и в тръжната документация.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon