Съобщение до заинтересованите лица за отдаването под наем на морски плаж „Русалка – Каяк“

04 май 2016

До заинтересованите лица: Бихме искали да Ви уведомим, че със заповед № Т-РД-16-91/03.05.2016 г. на министъра на туризма е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № Т-РД-16-77/28.04.2016 г. и съпътстващата я тръжна документация, публикувани на 28.04.2016 г.,  за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Русалка – Каяк“, находящ се в община Каварна, област Добрич, като навсякъде в документите вместо „област Варна“ следва да се чете „област Добрич“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon