Стратегически план на Министерство на туризма за 2018г.