Годишна програма за национална туристическа реклама 2019 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. има следните мисия и визия:

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг активности, увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи.

Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. е утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация с добре разпознаваем висококачествен туристически продукт.