Резултати по приключили проекти

Рекламна кампания на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за пазар Великобритания, по Проект "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия"

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма" по проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия"

Основни резултати от изследванията в първа фаза, по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд", по Проект "Разработване на бранд "България", продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт"

Насоки към стратегията за бранд "България" по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“

Концепция за статута, организацията и дейността на ТИЦ в България и формирането на национална мрежа от ТИЦ, изготвена в резултат от изпълнението на Дейност 1 "Актуализиране и допълване на анализа за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни в развитието на ТИЦ", по Проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти".

Във връзка с изпълнението на проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти" е изготвен "Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения), който ще бъде представен на седем регионални срещи в периода 22.04-08.05.2014 г.

Основни резултати от изследванията в първа фаза

Основни резултати от изследванията в първа фаза, по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“.

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд"

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд", по Проект "Разработване на бранд "България", продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт".

Насоки към стратегията за бранд "България"

Насоки към стратегията за бранд "България" по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“.

Концепция за статута, организацията и дейността на ТИЦ в България и формирането на национална мрежа от ТИЦ

Изготвена в резултат от изпълнението на Дейност 1 "Актуализиране и допълване на анализа за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни в развитието на ТИЦ", по Проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти".

"Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения)

Създаден по проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти".

Страници

Subscribe to Резултати по приключили проекти