Рекламна кампания на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за пазар Великобритания

Рекламна кампания на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за пазар Великобритания, по Проект "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия".