Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”

19 юли 2019

Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век” се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г. Той се финансира от Европейския съюз (ЕФРР, ИПП) и бюджета на Република България.

Партньори по него са: Федералното Канцлерство на Австрия, отдел II “Изкуства и култура” (водещ партньор) и организации от Австрия, Германия, Румъния, Сърбия, Унгария и Словения. От българска страна партньори по проекта са Министерство на туризма и Министерство на културата. Асоцииран партньор е община Видин. 

Общият бюджет на проекта е 1 676 879 евро (3 279 690 лв.), от които 1 331 843.33 евро от ЕФРР и 93 500 евро от ИПП. Бюджетът на Министерството на туризма 139 248 евро (272 346.00 лв.), от които 139 248.30 евро са от Европейския фонд за регионално развитие и 20 887.20 евро национално съфинансиране, осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът е одобрен за финансиране през м. декември 2016 г. и е в процес на изпълнение от 01.01.2017 г. Продължителността му е 30 месеца до 30.06.2019 г.

Той има за цел проучване и маркиране на малко познати културно-исторически обекти в Дунавския регион.

Основните дейности по проекта, включват:

·         Провеждане на срещи за обмяна на опит.

·         Провеждане на проучване в Дунавския регион за маркиране на малко познати културно-исторически обекти.

·         Изготвяне на планове за действие за създаване на иновативни културни маршрути в Дунавския регион.

·         Изпълнение на пилотни проекти в областта на ИКТ технологиите и културно-артистичните изкуства

Министерство на туризма ще участва в проекта, както следва:

·         Участие в събития по проекта

·         Изготвяне на рекламни материали

·         Изпълнение на единия пилотен проект в гр. Видин, свързан с 3-Д моделиране на защитната система Калето и синагогата. Закупуване на интерактивни киоски и туристическа гид система.

·         Провеждане на едно информационно събитие.

Повече информация, свързана с проекта може да се намери на интернет страницата на Програма „Дунав“ http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon