Приключи изпълнението на Проект „Еко туризъм по Дунав“

22 август 2019

На 22.08.2019г. приключи изпълнението на Проект „Еко туризъм по Дунав“, финансиран от  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. 

Целта на проекта беше да подобри капацитета на публичната администрация и гражданското общество в трансграничната територия при идентифициране на средства за развитие на екотуризма, откриване на финансови източници, разписване и изпълнение на трансгранични проекти. Партньори по проекта бяха Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния,  Министерството на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе (България) и Министерството на туризма на Република България.

Основните дейности по проекта бяха обучения на тема екотуризъм, обособени в 5 модула -  „Критерии и сертифициране на устойчив туризъм“, „Управление на устойчиви туристически дестинации“, „Използване на ръководствата за екотуризъм“, „Разработване на инфраструктура за устойчив туризъм“ и „Система за показатели за устойчив туризъм“. Участниците бяха общински служители и представители на неправителствени организации от 8 български области и 7 румънски окръга.

В рамките на проекта са идентифицирани законовите бариери за развитието на основни туристически инфраструктури в трансграничния дунавски регион, като зелени пътища, кейове, инфраструктура за наблюдение.  Проучена е системата за трансгранична статистика. Създадени са 10 туристически трансгранични продукта. Проведоха се два тура до забележителностите в региона Румъния – България за участници в проекта, журналисти, блогъри, фотографи и туроператори, като в резултат са създадени интересни статии и пътеписи, снимки, видеа, които популяризират природните и културни ценности от двете страни на Дунав.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon