Приключи изпълнението на проект CB005.1.22.055 „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България - Турция като атрактивна туристическа дестинация“ - JOINT TOUR

23 юли 2018
logo

Министерството на туризма изпълни проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г., по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ, в партньорство с Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА) – водещ партньор и Дирекция по култура и туризъм – Къркларели.

Целта на проекта е подобряване на трансграничното сътрудничество за развитие на обща дестинация и съвместни туристически продукти, промоция на регионален имидж и  ефективен маркетинг; подобряване на достъпа до туристическа информация за трансграничния регион и повишаване осведомеността за трансграничната дестинация Бургас-Хасково-Ямбол-Къркларели-Одрин.

Проектът се изпълни в периода 21.03.2017 – 20.06.2018 г.

Общата стойност на проекта е 106 065 евро (207 445 лв.). Общият бюджет за Министерството на туризма в него е 30 005 евро (58 685.00 лв.).

В изпълнение на проекта Министерството на туризма постигна следните резултати:

Участва в разработването на два интегрирани туристически пакета и екскурзоводски наръчници към тях, насочени към местния пазар и към туристите от азиатските страни,
Организира един от трите промоционални турове за рекламиране на интегрираните туристически пакета
Участва в съвместна кампания за популяризиране като разработи два промоционални клипа за представяне на двата интегрирани туристически пакета, записани на брандирани USB стикове, както и направи три публикации за промотиране на проекта
Достави три киоски в туристическите информационни центрове в Хасково, Бургас и Ямбол

Допълнително по проекта се осигури промотиране на регионалния имидж и ефективен маркетинг посредством създаването на съвместен план за действие за утвърждаване на трансграничния район Бургас-Хасково-Ямбол-Лозенград-Одрин като дестинация с разнообразни възможности за туризъм, както и лого и слоган на дестинацията. За гарантиране на устойчивостта на резултатите по проекта се създаде съвместен Управляващ борд на дестинацията.

Изпълнението на проекта се очаква да допринесе за повишаване на туристическия имидж на трансграничната обща дестинация и значително ще подобри ефективността на маркетинга, благодарение на взаимните усилия и на двете държави.

Повече информация за проекта можете да получите на интернет страницата на проекта http://www.jointtour.eu/, както и на интернет страницата на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg.

Видео по проект Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon