Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма"

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма" по проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия".