ПРОЕКТ „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”

28 юни 2019

Министерство на туризма изпълнява проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”. Проектът е одобрен за финансиране по поканата за набиране на предложения „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2019“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия  (2014-2020г.) – COSME. Договарящ орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

Целта на проекта е да се изберат пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в областта на здравния и балнео туризм в България. По този начин ще се привлече вниманието и ще се промотират нововъзникващи и малко познати български туристически дестинации, които са разработили специфичен туризъм въз основа на техните местни природни ресурси, съоръжения и инфраструктура за развитие на здравен и балнео туризъм. За целта в рамките на проекта ще се проведе конкурс, за който е изготвен пакет документи за кандидатстване. След оценка на подадените предложения  ще се определят петте нови ЕДЕН дестинации в областта на здравния и балнео туризъм – един победител и четири дестинации подгласници. На петте избрани дестинации ще бъде извършено професионално фото заснемане и те ще бъдат промотирани в специално изготвени брошури.

 

Повече информация за проекта  е  публикувана на интернет страницата на ЕДЕН мрежата в България - http://www.edenbulgaria.eu/.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon