Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ - BG EDEN Campaign III, финансиран по програма COSME 2014-2020 г.

29 август 2018

 Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“  - BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Проектът е подаден по покана за набиране на предложения EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095 на Европейската комисия. Договарящ орган е Европейската агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП) на ЕК. Проектът е на стойност 109 319 лв. Срокът му за изпълнение е 18 месеца.

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – инициатива на ЕК, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. По инициативата ЕДЕН се обявяват два вида покани. Първият вид от поканите за набиране на предложения включва финансиране на допустимите разходи за провеждане на национален конкурс за избор на най-добра/отлична национална туристическа дестинация (ЕДЕН дестинация) на определена от ЕК тема.   В резултат на конкурса се излъчва една туристическа „най-добра дестинация“ и до 4-ма подгласници за всяка участваща страна. Получателите на наградата са нетрадиционни и малко познати дестинации.

            Досега България е участвала успешно в четири издания на проекта ЕДЕН за избор на нови малко познати дестинации със следните теми и избрани победители и подгласници:

•           2017 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с културния на тема „Културен туризъм“ по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism Избрани са следните пет дестинации: Ямбол (дестинация - победител) и Драгоман, Ардино, Чавдар, Мездра – дестинации-подгласници.

•           2010 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с водния туризъм на тема „Водата – извор на живот и благоденствие“. Избрани са следните пет дестинации: Силистра (победител), подгласници - Луковит, Сандански, Кюстендил и Белоградчик.

•           2009 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии по темата „952: Природата ви приветства!“. Избрани са следните пет дестинации: Белица (победител), подгласници - Сапарева баня и „Национален парк Рила“, Каварна, Враца, Природен парк Странджа

•           2008 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с нематериалното наследство на тема „Тракийски дух“. Избрани са следните пет дестинации: Белоградчик (победител), подгласници - Силистра, Казанлък (2 предложения), Кърджали.

 

Вторият вид на покана по ЕДЕН за набиране на предложения се фокусира върху провеждане на кампании за промотиране и за повишаване на информираността на най-добри европейски дестинации, които вече са били избирани по първия вид покана за провеждане на национален конкурс. По този вид покана,  България вече е провела две издания на Комуникационна кампания, насочена към популяризиране на по-горе изброените ЕДЕН дестинации и повишаване на осведомеността за инициативата ЕДЕН. С изпълнението на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – трето издание“ се планира да се надгради и доразвие именно тези два проекта, реализирани в периода 2011/2012 г. и 2016/2017 г.  

По настоящето трето издание на комуникационната кампания ще се изпълнят следните дейности:

-           Изработване на 1 общ видеофилм за досега избраните ЕДЕН дестинации и 1 видеофилм за 5-те ЕДЕН дестинации от последния конкурс за културен туризъм;

-           Провеждане на фейсбук он-лайн игра за детска рисунка, 2-ро издание на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“. В играта ще могат да участват със свои рисунки деца от вече избраните ЕДЕН дестинации. С получените рисунки ще се изработят магнити и пощенски картички. Жури ще избере и трима победители в конкурса – 1, 2 и 3-то място и ще награди децата. 

-           Представяне на избраните досега ЕДЕН дестинации на 2 национални борси (Русе и София) и 2 международни борси (Германия и Румъния)

-           Организиране на 2 пътувания за блогъри по избраните ЕДЕН дестинации;

-           Актуализиране на промоционалната имидж брошура, разработена с предходната българска ЕДЕН кампания и трансформирането й в лесна за достъпване и представяне дигитална /уеб версия;

-           Интегриране на българските ЕДЕН дестинации по всички официални он-лайн комуникационни канали на Министерството на туризма: www.bulgariatravel.org, Youtube, Facebook.

-           Поддържане и актуализиране на он-лайн платформата на българските ЕДЕН дестинации  http://edenbulgaria.eu/.

-           Он-лайн бюлетин за българските ЕДЕН дестинации – двуезикова версия BG и ENG.

Листовка с информация за проекта 

On line information leaflet

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon