Министър Ангелкова ще открие първото заседание на Съвета за кадрите в туризма

15 май 2016

Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие първото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. Събитието ще се състои утре (16 май), от 13:30 часа, в Гранд Хотел София, зала „Триадица“ и ще бъде открито за медиите.

Съставът на Съвета включва представители на Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, Агенцията по заетостта, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Агенцията за професионално образование и обучение представители на туристическия бранш, висши учебни заведения и др.

Чрез създаването на Съвета за кадрите в туризма се цели подобряване на координацията за успешната реализация на програми и политики за насърчаване на заетостта, обучението, квалификацията и преквалификацията на работещите в туристическия сектор. Основното предизвикателство пред настоящия Междуведомствен съвет е да очертае и набележи мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите умения, и учебните програми и стажове на обучителните организации в България.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon