Министерството на туризма ще отчете проекта за промотиране

25 февруари 2015

Министерството на туризма ще отчете изпълнението на проекта „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари“. Той се финансира по оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

По повод приключването на проекта Министерството на туризма организира пресконференция на 26 февруари 2015 г. от 12.30 часа в Националния пресклуб на БТА, на която ще бъдат представени резултатите от рекламните кампании в чужбина през 2014 г. Регистрация на присъстващите започва от 12.00 часа.

Проектът се изпълнява на 6 целеви пазара – Германия, Румъния, Русия, Украйна, Полша и Швеция. Той включва разнообразни медийни дейности за повишаване информираността на чуждестранните туристи за България като целогодишна дестинация и за формиране на позитивен имидж на страната ни. Проектът е от третия програмен период на „Регионално развитие“ и е продължение на проекта „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия“ от първия й период.

На прескофренцията освен медии са поканени също представители на туристически сдружения, учебни заведения в сферата на туризма, Националното сдружение на общините в Република България и др.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon