Министерството на туризма приключва проекта за реклама по водещи паневропейски ТВ канали

04 декември 2015

Министерството на туризма ще отчете изпълнението на проекта за целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали.

Проектът е на стойност над 6.3 млн. лева и се финансира по Оперативната програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Той обхваща приблизително 500 млн. домакинства – потенциални туристи в света, от които 350 млн. в Европа.

Във връзка с приключването на проекта, Министерството на туризма организира пресконференция на 7 декември 2015 г., от 10.30 часа, в Националния Пресклуб на БТА (адрес: София, бул. „Цариградско шосе” №49).

За участие в нея са поканени представители на национални, регионални, местни и продуктови туристически сдружения, учебни заведения в сферата на туризма, местната власт и НСОРБ. От страна на МТ в пресконференцията ще участват членове на екипа по проекта.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon