Министерството на туризма отчита изпълнението на проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“

03 декември 2015

Министерството на туризма ще отчете изпълнението на проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“. Той се финансира по оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

По повод приключването на проекта Министерството на туризма организира пресконференция на 4 декември 2015 г., от 10.30 часа, в Националния пресклуб на БТА, на която ще бъдат представени резултатите от рекламната кампания в България през 2015 г. Регистрация на присъстващите започва от 10.00 часа.

Проектът  обхваща  дейности за насърчаване дела на българските туристи на вътрешния пазар, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма и по-равномерното разпределение на ползите от туристическата дейност. Проектът е от третия програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие“ и е продължение на проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България“ от първия й период.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon