Протокол от проведено заседание на Консултативен съвет към министъра на туризма