Заместник-министър Модева участва в международна експертна среща за българското културно-историческо наследство

24 ноември 2022

Заместник-министър Модева участва в международна експертна среща „Българското културно-историческо и природно наследство в перспективата на културните маршрути на Съвета на Европа“.

На срещата бяха обсъдени 48-те културни маршрута, сертифицирани от Съвета на Европа и възможностите за включване в тях на българските научни, културни и бизнес организации, като и на общински и държавни институции. Фокусът на събитието беше Балканският маршрут на Кирил и Методий и техните ученици. Срещата се състоя в СУ „Св. Климент Охридски“.

Професор Модева поздрави организаторите и участниците в събитието, като акцентира важността на сформирането на работеща национална концепция за реализиране на устойчив туризъм, свързан с културно-историческото и природно наследство на България. „Страната ни има необятен потенциал, който трябва да бъде съхранен и комуникиран по подходящ начин с вътрешния и външния туристически пазар, за да може да разкрием целия си блясък пред света.” Професорът заяви, че Министерството на туризма има разработена концепция за развие на културно-историческия туризъм в страната ни, която е заложена в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България. Тя сподели с участниците, че е сформирана работна група между Министерството на туризма, Министерството на културата и Министерството на земеделието във връзка с развитието на този вид туризъм. „Ние можем да съдействаме с изработването и организирането на необходимата документация и комуникацията с отговорните институции“, подчерта професор Модева.

По думите на заместник-министъра, българските културно-исторически маршрути са напълно синхронизирани с европейските като маршрута на жените писателки, историческите термални градове, мегалитната култура, паркове и градини на Европа, праисторически рисунки, но фокусът на днешната работна среща е насочен към културния маршрут на Кирил и Методий и техните ученици. Проф. Модева отправи предложение след дискусиите да се организират срещи на експертно ниво с представители от всички заинтересовани страни, за да се започне максимално бързо работата по тази тема. Министерството на туризма е готово да сътрудничи, за да се стартира бързо работният процес с цел постигане на реални резултати в кратки срокове.

Маргарита Ганева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Полша, поздрави организаторите и участниците в работната среща и заяви, че подкрепя работата на Министерството на туризма в сферата на културно-историческия туризъм и отбеляза, че посещенията на туристите от Полша в България за този сезон са се увеличи многократно. 

На срещата взеха участие Стефано Доминьони, директор на Европейския институт за културни маршрути, Монсеньор Франческо Браски, директор на отделението по славистика на Библиотека Амброзиана, д-р Пламена Заячка съветник на министъра на туризма и други представители на институции, работещи в сферата на културно-историческите маршрути в Европа.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon