Заместник-министър Модева участва в Европейски туристически форум

18 ноември 2022

Заместник-министър Модева участва в Европейски туристически форум, организиран от Европейската комисия в рамките на чешкото председателство на ЕС. Форумът се състоя в Прага, Чехия, в периода 14 – 16 ноември 2022 година.

Целта на събитието беше размяната на ценно ноу-хау, свързано с политиките в туризма – краткосрочни наеми, директива за пакетните пътувания и други актуални теми. Всяка от страните-членки изложи визията си за единна политика в областта на краткосрочните наеми, свързани с туристическия сектор, като стремежът е да се постигне единна регулация в този аспект, която да даде повече предвидимост на бизнеса и потребителите.

Проф. Модева поздрави организаторите и гостите на събитието, представи България и отбеляза, че ние сме една от малкото страни в ЕС, които сме приели Закон за краткосрочните наеми и имаме готовност да предадем своя опит на международните ни партньори от ЕС в тази тематика. Тя подчерта, че България подкрепя преразглеждането на Директивата на ЕС 2015/2302 за пакетните туристически пътувания, свързани с пътнически услуги. „Ние трябва да намерим баланса между подкрепата на правата на клиентите и подкрепата на частния сектор в туризма“, заяви проф. Модева. Въвеждането на специфични правила за ваучерите като алтернатива за възстановяване на средствата при анулиране на пакетите, включително и поради непредвидени ситуации, независещи от крайния клиент, е резонно и е в полза на сектора да бъде въведено в кратък срок. Ефектът при използване на ваучерите при ситуации, налагащи анулиране на резервации, е доказано полезен, като помага за преодоляването на фалити при туроператорите по време на пандемията от COVID-19 и в същото време компенсира крайните потребители. Министерството на туризма на България подкрепя работещите механизми за предотвратяване на фалити в сектора и работеща компенсационна система за крайния потребител като например идеята за създаване на национален гаранционен фонд в България. Тя заяви, че създаването на фонд на европейско ниво, който да минимизира риска от фалити на фирми, работещи в туристическия бранш, във време на кризи, е пример за добра практика, която показва отговорно и държавническо поведение на институциите при осигуряване на подкрепа за туристическия бранш. Според заместник-министър Модева въвеждането на фонд, който да подпомага сектора при анулиране на резервациите съгласно Директивата (ЕК 2015/2302), дава възможност периодът на възстановяването на средствата към крайния клиент от частноправните субекти, които извършват търговска дейност, да се удължи на 14 дена. Това е прекрасна идея, която трябва да бъде реализирана, отбеляза тя. Необходимо е да бъдат имплементирани работещи регулации и правила в платформи като Airbnb и Booking, с които те да могат да премахват съдържание, което не е в унисон със законите и легалните норми на страните членки на ЕС, както и да имат възможност за сигнализиране на властите за нередности.

По време на генералната среща на държавите членки на ЕТК бяха обсъдени теми и организационни въпроси като програма за действие за 2023, бюджет и членски внос. В рамките на срещата бе обсъдено и бъдещото сътрудничество между ЕТК и Европейската комисия. По отношение на политиката на краткосрочните наеми предстои да бъде изложена визията на лидери в частния сектор като Еxpedia, Airbnb и други.

В предстоящата година България ще е домакин на есенната сесия (19-21 септември 2023 г.) на Борда на директорите на ЕТК.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon