Заместник-министър Модева участва в честването по повод 70-годишнината на Лесотехническия университет като самостоятелно висше училище

13 януари 2023
Снимка

Заместник–министър Мариела Модева взе участие в честването по повод 70-годишнината на Лесотехническия университет като самостоятелно висше училище. Отбелязването на годишнината се проведе в Националния дворец на културата.

От името на министър Илин Димитров заместник-министърът поздрави ректора на висшето училище проф. Иван Илиев и му подари миниатюра на стилизирана позлатена роза – символ на България и българския туризъм.

В поздравителния адрес, изпратен от името на министър Димитров, се посочва, че да си завършил Лесотехническия университет е безспорно доказателство за професионализъм и новаторство. „Бих искал за пореден път да изразя задоволството си от активното партньорство между министерството и висшето училище за развитието в подготовката на специалисти в сферата на туризма, защото секторът ни има нужда от качествени и мотивирани кадри, които да работят за просперитета му“, се казва още в поздравителния адрес.

Изказванe по време на честването направи министърът на земеделието Явор Гечев.

През 1923 г. към Агрономическия факултет на Софийски университет (СУ) се открива катедра „Частно лесовъдство" за подготовка на агрономическите кадри в областта на лесовъдстрвото. Две години по-късно се създава Лесовъден отдел към  Агрономическия факултет на СУ. През 1947 г. Лесовъдният отдел към Агрономо-лесовъдния факултет на СУ се обединява със създадения малко преди това Лесовъден отдел към Пловдивския университет и се открива Лесовъден факултет към СУ. С Указ на Президиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г., от Селскостопанската академия се  обособяват три самостоятелни висши учебни заведения: Висш лесотехнически институт (ВЛТИ), Висш ветеринарномедицински институт и Селскостопанска академия „Г. Димитров".

В Лесотехническия университет се обучават студенти по две специалности, свързани с туристическия сектор - „Алтернативен туризъм“ и „Културен туризъм“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon