Заместник-министър Ирена Георгиева участва в работна среща с туристическия бизнес в Банско за предстоящия зимен сезон

22 декември 2022
Снимка

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и експерти от министерството проведоха работна среща в Банско, за да обсъдят актуални теми и въпроси, свързани с протичането на зимен сезон 2022/2023 в курортния град. Срещата с туристическия бизнес и контролните органи се проведе на 21.12.22 по инициатива на кмета на Банско Иван Кадев. На срещата присъства и началникът на кабинета на министъра на туризма д-р Мария Петрова.

Заместник-министър Георгиева представи пред присъстващите очакванията на Министерството на туризма за по-добър сезон спрямо 2022 г.,  за което има добри предпоставки. Прогнозата за община Банско е за ръст от 12 % спрямо зимния сезон 2021/2022. Тя информира туристическия сектор за новия начин на представяне на туристическата статистика чрез динамични инфографики, които дават възможност на представителите на бизнеса чрез филтри да правят свои собствени анализи при организиране на дейността си. Графиките са изготвени на основата на събраните данни от Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ и по данни на НСИ. Предоставянето на актуална, достъпна и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на туристическия бизнес за по-добро планиране и позициониране на предлаганите продукти и услуги. Също така беше представена създадената в последните месеци динамична карта, позволяваща дигитално илюстриране на туристическата статистика по области.

Заместник-министър Георгиева сподели идеята на ръководството на Министерството на туризма да организира среща с ръководството на Комисията за защита на потребителите в началото на следващата година, на която да се обсъди начинът за провеждане на проверки, като се спазва законът и едновременно с това не се нарушава дейността на туристическите обекти.

От Сдружението на туристическия бизнес в Банско бе изразено притеснение, че много имоти в района се наемат и се отдават на различни общности през социалните мрежи, като не се регистрират никъде и това по думите им увеличава сивата икономика. Също така от бизнеса бяха изразени притеснения за високите сметки за ток и газ, за несигурната перспектива, както и за недостига на кадри.

Специален акцент бе поставен от д-р Милушева, представител на БАБХ, върху последните промени в Закона за храните – да бъде информиран потребителят, ако се ползват имитиращи продукти в менютата. При осъществяване на текущите проверки от агенцията ще се следи за произхода на храните и за сроковете на годност.

Представителят на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ информира за извършване на стандартни проверки във всички работещи туристически обекти, като изтъкна, че при апартаментните комплекси липсва информация колко и какви хора пребивават, което би представлявало проблем при превенцията от пожар.

Заместник-министър Георгиева информира бизнеса и за предстоящите плащания по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

По отношение на новия зимен сезон тя подчерта, че е важно всички контролни органи да са на мястото си и да следят за спазването на обществения ред и безопасността на туристите и че се очаква един силен сезон, в който предстои провеждането и на престижното спортно събитие – Световна купа по сноуборд през януари 2023г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon