Зам.-министър Ирена Георгиева участва в официалното откриване на туристическия сезон в гр. Видин

20 март 2015
Заместник - министър Ирена Георгиева заедно с ресорния заместник - кмет на Видин - Борислава Борисова и Цецка Цокова – старши експерт „Туризъм и работа с НПО“ в дирекция „Хуманитарни дейности“ на община Видин

Видин е посетен от 8 000 чуждестранни туриста през 2014 г. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на откриването на туристическия сезон в града. По думите й тези цифри показват перспективите за развитие на туризма в региона.

Регионът е прочут не само с красивата си природа, но и с голямото количество археологически артефакти и паметници от различни епохи“, подчерта заместник-министър Георгиева. Културно-историческият туризъм е един от водещите акценти в политиката на министерството за 2015 г, а във Видин се намира единствената изцяло запазена крепост в България - „Баба Вида”. „През миналата година обектът е посетен от 33 хил. туристи, което показва интересът и възможностите за развитието на културно – историческия туризъм, както на регионално, така и на национално ниво “, допълни тя. 

През тази година Министерството на туризма реализира кампания за насърчаване на вътрешния туризъм, която се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. В нейния фокус са 50-те малко познати туристически обекти. „Кръстатата казарма“ и Конака са две от по-малко известните забележителности на Видин, които са включени в кампанията на нашето министерство. Надявам се това да доведе до ръст на туристите, които да прекарват повече време в красивия ви град”, каза Ирена Георгиева.

"Кръстатата казарма" и инфраструктурата й е възстановена по проект на Министерството на културата на стойност около 1.5 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и днес е средище на интересни културни прояви като част от регионалния музеен комплекс.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon