Заличават от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти фирма „Мадес груп“

23 август 2017

По разпореждане на министъра на туризма Николина Ангелкова фирма „Мадес груп“ ще бъде заличена от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, който е част от Националния туристически регистър. Предложението за заличаване на туроператора е направено до министъра от експертна комисия, която заседава 21.08.2017 г. Тя включваше представители от Министерството на туризма, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и Сдружение „Туризъм”. Комисията се запозна със събраните по случая „Мадес груп“ материали, обсъди ги и единодушно, след проведено гласуване, излезе с мотивирано предложение за заличаване на горепосоченото дружество. До решението се стига след като експерти от Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите (КЗП)  направиха щателна проверка на туроператора.

При инспекциите е наблюдавано дали туроператорът отговаря на всички изисквания регламентирани в Закона за туризма. Едно от установените нарушения е свързано със задължителната застраховка, която трябва да има фирмата. Последна представена полица в Министерство на туризма, отбелязана в Националния туристически регистър, е с валидност до ноември 2016 г. По време на проверките по случая КЗП е установила, че туроператорът има сключена застраховка, но премията по нея не е внесена, което я прави недействителна. В Закона за туризма не съществува възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си и да няма валидно сключена застраховка „Отговорност на туроператора“.

Припомняме, че в началото на юли се получиха първите сигнали от потребители, пострадали от недобрите търговски практики на туроператора „Мадес груп“. Десетки хора останаха без летни почивки, въпреки че са я платили месеци по-рано. Основната част от тях са запазили почивките си през интернет платформата „Травел базар“, но голяма част от ваучерите им са издадени от „Мадес груп“.

В уведомително писмо от Манол Иванов, упълномощеното лице на „Мадес груп“ се твърди, че от 1 октомври 2016 г. туроператорът е прекратил всякакви взаимоотношения с фирма „Травел базар“. От тогава до настоящия момент платформата е работила от името на „Мадес груп“, като е рекламирала и продавала туристически пакети, без знание на туроператора, с което „Травел базар“ се е облагодетелствала, пише още в писмото.

 

„Решаването на въпроса, с дейността на туроператора без валидна застраховка, не търпи отлагане, за да се защити обществения интерес“, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. И поясни, че в институцията продължават да постъпват жалби от граждани за неосъществени почивки и невърнати средства от „Мадес груп“ и Травел базар“.

След издаването на заповедта за заличаване на „Мадес груп“ тя ще бъде връчена на туроператора, който в 7 дневен срок трябва да върне оригинала на удостоверението за регистрация за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. Освен това фирмата няма да може да кандидатства за ново разрешително в рамките на 2 години. Туроператорът може да обжалва процедурата, но в това време изпълнението й няма да спре.

Що се отнася до интернет сайта  „Травел Базар“ – в Министерство на туризма постъпи информация, че дейността му е спряна от ГДБОП в края на миналата седмица. Дотогава платформата „Травел базар“ продължаваше да рекламира почивки.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon