За зелен и устойчив туризъм: Министерството на туризма подписа Споразумение за сътрудничество със Сдружение „Съюз на туристическия бизнес – Банско“

18 май 2023

Министърът на туризма д-р Илин Димитров и Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес – Банско, подписаха рамково споразумение за сътрудничество и партньорство между Министерството на туризма и сдружението. С него страните се ангажират да обединят своите усилия и сътрудничество за развитието на зелен и устойчив туризъм за региона на Банско.

В разговора по време на срещата представителите на Управителния съвет на Съюза на туристическия бизнес – Банско и министър Димитров обсъдиха конкретни възможности за популяризиране на двудневния фестивал „Уникално Банско“. По традиция през септември Задругата на банските механджии организира кулинарен празник, на който собственици на механи представят уникални ястия, с които се гордеят, а фолклорни състави правят възстановка на стари обичаи. 12-те механи, членове на инициативата, готвят по запазени стари семейни рецепти и представят традиционната кухня с неповторимите си вкусове на кулинарния фестивал „Уникално Банско“. В разговора бяха обсъдени и еко идеи за развитие на устойчив туризъм и за превръщането на Банско в по-чист и зелен град. Сред тях – бусовете на хотелите, извозващи туристи, да бъдат заменени с електрически, върху комините на сградите да бъдат монтирани филтри – уловители на фини прахови частици, както и чрез събиране на излишните хранителни отпадъци да се произвеждат електричество и био торове.

„Банско се развива изключително добре, като с огромно удоволствие виждам как се превръща във все по-зелен курорт, което е и основната цел“, подчерта министър Димитров и допълни: „Работейки за намаляването на вредните емисии, предлагайки вкусна местна храна, градът ще се превръща във все по-красив и зелен световен курорт, който предлага все по-качествен продукт. Това е правилният път – връзка с природата, планината по-близо до хората и запазване на натуралните вкусове и аромати.“

Бъдещата съвместна работа на МТ и Сдружението ще се фокусира върху реализирането на проекти и идеи, целящи предлагането на устойчив туристически продукт в района на Банско, базиран на мерки за ресурсна ефективност и кръгова икономика, повишаване на квалификацията на заетите туризма в района на Банско и насърчаване на ранно кариерно ориентиране на деца в туристическите курорти на страната с насока за образование в областта на туризма. Обмяната на информация, знания, опит, идеи и добри практики в сферата на туризма, включително и с участието на европейски и трети страни, залегнали в споразумението за сътрудничество, също ще помогнат за превръщането на Банско в целогодишна дестинация на световно ниво.

Като конкретни стъпки в тази посока документът предвижда провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи, програми и фестивали, свързани с популяризирането на регион Банско като целогодишна туристическа дестинация.

Сътрудничество в инициативи за актуализиране и рационализиране на националната нормативна база в областта на туризма, както и съдействие за въвеждането и внедряването на нови технологии, материали и стандарти в бранша също са сред важните цели и задачи, заложени в споразумението.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon