Винопроизводството бе обявено за нематериално културно наследство

14 декември 2022
Снимка

Винопроизводството беше официално вписано като елемент на нематериалното културно наследство. Освен, че затвърждава България на винената карта, това представлява важна стъпка към поставянето на специални указателни табели и отваря нови хоризонти пред винения туризъм.

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева присъства на официалната церемония в Министерството на културата по връчване на удостоверенията за вписване в Националната представителна листа „Живи човешки съкровища - 2022“. Тази година шест нови елемента бяха вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, като част от тях са свързани с винопроизводството. Всички те са важен ресурс за развитието на устойчив културен туризъм, който популяризира материалното и нематериалното културно наследство на България.    

На събитието присъстваха заместник-министрите на културата проф. д-р Борислава Танева и доц. д-р Пламен Славов, д-р Пламена Заячка, съветник на министъра на туризма, членовете на Националния съвет по нематериално културно наследство към министъра на културата и на регионалната експертна мрежа по нематериално културно наследство, главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО Емануела Томова, областни управители и кметове.

Традиционното винопроизводство, лозаро-винарските традиции и местните кулинарни продукти са в основата на разработените от Министерството на туризма винено-кулинарни дестинации, като значима част от бита и културата ни, както и за развитието на винения туризъм. Това беше и основната тема на организираната от Министерството на туризма кръгла маса, с широко представителство на бранша и бизнеса, както и на създадената съвместна работна група между Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на земеделието, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и експерти, която продължава да работи върху възможностите за популяризирането на българския туризъм, култура и земеделие у нас и в чужбина.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon