В Русе ще бъде създаден районен център за управление на туризма

24 февруари 2015
В Русе ще бъде създаден районен център за управление на туризма

Предстои да бъде открит районен център в Русе, който ще координира взаимодействието между Министерството на туризма, местната власт и туристическия бранш от региона. Това съобщи в Русе министър Николина Ангелкова. Тя се срещна с кмета на града Пламен Стоилов, народния представител Пламен Нунев, представители на туристическия бранш и др. Откриването на  центъра е част от концепцията за туристическо райониране на Министерството на туризма, която предстои да бъде утвърдена в най-кратки срокове. Предвижда се създаването на 9 туристически района, като Русе ще бъде център на район Дунав.

Министър Ангелкова представи възможностите за финансиране по европейските фондове и проекти в сектор туризъм пред бранша. В областта на туризма по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирането е в размер на близо 700 млн. евро.  Възможности за финансиране има и по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България" 2014-2020, която е  с общ бюджет от над 258 млн. евро. Това са само част от възможностите, които ще се открият пред сектор туризъм. Министерството на туризма проучва всички варианти за финансиране по оперативните програми и други фондове, които се предвиждат за туризъм, като информацията ще бъде предоставена на всички заинтересовани страни. 

"В Русе ще бъде създадена обсерватория по туризъм." каза министър Ангелкова. Световната организация по туризъм (СОТ) има готовност да подкрепи изграждането на мрежа от обсерватории за устойчив туризъм в България и в Дунавския регион.  Обсерваториите се създават заедно с академични или научни центрове -  студенти и преподаватели работят по мониторинга на определен набор от индикатори, като следват методика на СОТ и са контролирани от тях. 

Министър Ангелкова се ангажира да подкрепи и международното туристическо изложение "Уикенд туризъм в Русе", което ще се проведе през месец май.

По-късно през деня министър Ангелкова се срещна с представители на местната власт и туристическия бранш от Иваново. Тя посети и крепостта Червен, която е част от кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм на България.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon