Становище на Министерството на туризма относно разпространението на брошура за лов на защитени видове

27 май 2015

Във връзка със сигнала от Сдружение за дива природа Балкани, че се разпространява брошура за лов на защитени видове, ви предоставяме подробна информация.

Брошурата е отпечатана като част от серия дипляни по проект 4 на ОПРР 2007-2013. „Еуро Принт Юнайтед“ е избран за изпълнител по проекта. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 28 февруари 2012 г., а проектът е окончателно приключен на 14 май 2012 г. Сумата за изработката и отпечатването на серията от тематични дипляни (лов и риболов, голф туризъм, UNESCO обекти, орнитоложки туризъм и фотосафари и др.) е 96 880 лв. без ДДС.

Творческото оформление и съдържанието на всички рекламни материали, реализирани по ОПРР 2009-2013, са одобрени от тогавашния зам.-министър в МИЕТ с ресор туризъм Иво Маринов и от главния координатор на проекта – главният секретар на МИЕТ.  Дипляната „Лов и риболов” е всъщност реализирана преди повече от три години и одобрена от друг екип.

Министерството на туризма изиска становище от фирмата изпълнител. В полученото официално писмо се казва:

За визуализацията на видовете са използвани кадри от имиджбанк поради липсата на висококачествени снимки на дивеч, обясняват от «Еуро Принт Юнайтед». „Видовете не са илюстрация на американски. Напротив, снимката е на благороден елен, който  се смята за ценен ловен трофей в България. Рибата е от семейство пъстърви, като действително е използван кадър на риба от рода на американските пъстърви, но тя е най-често използваният вид за зарибяване на водоеми за спортен риболов в България”.

„По време на реализирането на брошурите действащият закон разрешава отстрела на кафява мечка само след издаване на специално за целта разрешително”, се казва още в писмото. През ноември 2012 г., месеци, след като проектът вече е бил финализиран, парламентът е гласувал разпоредба, която забранява лова на кафява мечка. Забраната е записана в промени в Закона за лова и опазване на дивеча.

По нареждане на министъра на туризма Николина Ангелкова е извършена проверка на всички налични рекламни материали с цел установяване на тяхната актуалност. Служителите, които са направили подбора на промоционалните брошури и дипляни, изложени в рамките на Форум „Зелени дни”, ще бъдат наказани.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon