Служебният кабинет проведе заседание, по време на което прие отчет за свършеното по време на мандата

05 юни 2023

Министър Димитров: Приключваме на 6-то място в света по възстановяване на туризма

Министърът на туризма д-р Илин Димитров участва в извънредното открито заседание на Министерския съвет, на което премиерът Гълъб Донев представи отчет за свършеното по време на втория мандат на служебния кабинет, който беше приет от МС.

„Може би до края на отговорностите ни като временна власт остават плюс-минус 24 часа. Когато обявих, че сме готови за втория сезон на политическия „Сървайвър“, не очаквах да се стигне до такава изобретателност в изпитанията“, отбеляза министър-председателят при откриването на заседанието. „Ние върнахме центъра за вземането на решенията там, където е неговото място – в България“, каза още служебният министър-председател Гълъб Донев, след което представи част от свършеното от Министерски съвет от 3 февруари насам. Той подчерта, че отчетността е принцип на доброто управление и нито едно правителство от 2009 г. насам не е представяло подобен отчет на дейността си.

По време на десетте месеца на управление на двата служебни кабинета беше постигнат значителен напредък, по-тясно сътрудничество с бизнеса и безспорни успехи, подкрепени с данни – нивата за ръст в туризма отпреди пандемията бяха надхвърлени през настоящия зимен сезон, а България се завърна във върховете на световния туризъм, с избирането й в Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм. Класация на СОТ за възстановяването след пандемията на държавите, за първите месеци от настоящата година, отреди 6-то място на България по възстановяване и място в челната десятка по ръст на приходите от туризъм.

Повече за поставените задачи и изпълнените цели вижте в приложения отчет на служебния министър на туризма д-р Илин Димитров:

 

Резюме

 

 • Според класацията на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) за дестинации с най-добри резултати в света за входящ туризъм през първото тримесечие на 2023 г. България заема 6-то място с ръст от 27% на туристически регистрации на чуждестранни туристи спрямо 2019 г. Това е основният показател за работата на всеки един министър на туризма – как промотира страната си.
 • Регистрирахме най-успешния зимен сезон откакто има статистика – туристите са с 23% над предпандемичната Зима 2019/2020 г. и 24 % над миналата година, въпреки неблагоприятните климатични условия през тази зима. Ръстът на гръцките туристи спрямо предходния зимен сезон е над 100%.
 • Подсигурихме успешен летен сезон 2023 г., като очакваният ръст е от около 5% спрямо предковидната 2019 г.
 • България беше удостоена с наградата „Дестинация на Балканите за 2023 г.“ от Асоциацията на тихоокеанските журналисти /PATWA/, пишещи за туризъм, а министър Димитров беше отличен като „Министър на Балканите за 2023 г.“ от PATWA, като отличията ни бяха връчени по време на най-голямото туристическо изложение в света ITB Berlin.
 • Вместо страната ни да се срамува от участието си в изложенията, ние вече печелим награди от визията на щандовете ни – организирахме представянето на страната ни на 12 международни туристически изложения, като броят на съизложителите надхвърли 235. Щандът и анимацията по време на участието ни на най-голямото международно туристическо изложение ITB Berlin бяха оценени от бранша, както и в редица публикации в медиите като най-доброто ни представяне от години насам. Това беше ключово събитие във връзка с възстановяване на позициите на пазар Германия за българския туристически продукт.
 • След изключително успешния road trip за B2B срещи през есента на 2022 г. в Полша, беше проведен успешно и вторият такъв в Германия за възстановяване на позициите ни на германския пазар. През месец беше проведен един road trip в Израел, а през есента подготвяме и такъв в UK.
 • Подготвихме и успешно проведохме домакинството на страната ни на 68-а сесия на Регионална комисия Европа на СОТ в периода 31.05-02.06.2023 г. Това даде възможност българският туристически продукт да бъде представен пред изключително широка и професионално ориентирана аудитория – над 20 министри и държавници от повече от 40 делегации, представители на бизнеса, на академичните среди и др. Същевременно по време на срещата България беше избрана за член на Изпълнителния съвет на СОТ за пълния мандат, който обхваща периода 2023-2027 г. Срещата премина при отлична организация и бе определена от ръководството на СОТ и делегатите като „историческа“ заради големия брой участници и тежестта на взетите решения. Преди провеждането на форума служебният министър на туризма издигна кандидатурата на България и проведе активна дипломатическа кампания по осигуряване на подкрепата за нея от редица европейски страни, като това доведе до логичния успех страната ни да заеме едно от овакантените места за регион Европа.
 • Подкрепихме Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 за целите на постигането на общ подход. Това ще допринесе за изсветляване на дейността и защита на лоялната конкуренция.
 • Беше разработена Идейна концепция на задължителен Гаранционен фонд като елемент от националната защита срещу несъстоятелност на туристическите организатори в съответствие с Директива 2015/2302 на Европейския парламенти на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, която беше представена и обсъдена с националните сдружения на туроператорите и туристическите агенти. Работи се вече по втория етап – формулирането на модел на самия Туристически гаранционен фонд. Това ще доведе до преодоляване на проблемите с обезпечаването на дейността на туроператорите и гарантиране по-добре на интересите на гражданите.
 • Подобри се информираността на туристическия бизнес за възможностите за финансиране с европейски средства чрез съвместни срещи и активна работа с министъра на иновациите и растежа. В резултат от добрата координация на двамата министри сектор Туризъм е застъпен като приоритет в няколко тематични области  на ИСИС 2021-2027 г. и по обявената програма за ВЕИ в предприятията по НПВУ.
 • Успяхме да свършим работа за 2 години в рамките на 8 месеца – категоризирахме над 1400 туристически обекта със забавени и изтекли категоризации. Само за последните два месеца са извършени почти 150 категоризации и сертифицирания. Без тях хотелите щяха да затворят и не можеха да сключат договори с туроператорите.
 • Предприетите действия за осигуряване на публичност и прозрачност при провежданите процедури по отдаване под наем на морски плажове чрез засилване на вътрешните контролни механизми и осигуряването на наблюдатели от ДАНС, КПКОНПИ и МВР доведоха до повишаване на доверието в работата на МТ и до защита на правилата на свободната и лоялна конкуренция. Наблюдава се тенденция на значителен ръст на направените предложения за годишни наемни цени, като за някои обекти са предложени цени, надвишаващи в пъти определените минимални такива.
 • В резултат от засилената контролна дейност по плажовете през предходния служебен мандат, се подобри координацията и взаимодействието с концесионери и наематели на морски плажове, като преди лято 2023 г. беше подготвена и започна масирана информационна кампания за стриктно спазване на изискванията на концесионните и наемните договори, като самите концесионери и наемателите заявиха готовност да работят за подобряване на качеството на услугите по плажовете.
 • Тази година в резултат на проведената активна работа рекорден брой плажове – 21 и една марина – получиха еко етикета „Син флаг“, който безспорно издига престижа на дестинацията и е гаранция за чистота на плажа и високото качество на предлаганата туристическа услуга.
 • Съвместно с Министерство на здравеопазването беше осигурена адекватна и бърза медицинска помощ по българското Черноморие и през предстоящия летен сезон 2023 г. Намерихме трайно решение на един съществен проблем по българското Черноморие като подписахме многостранен меморандум за сътрудничество между заинтересованите  ведомства, няколко морски общини и УМБСМП „Н.И.Пирогов“ ЕАД.
 • Провежда се кампания за засилено сътрудничество със специализираните училища по туризъм (организирани са срещи в редица градове в страната – Търговище, Стара Загора, Варна и др.) за решаване на спешните въпроси с дефицита на подготвени кадри за туризма.
 • Защитен е интересът на потребителите на туристическата услуга, като бяха прекратени регистрациите на 101 туроператори без задължителната застраховка през предходния служебен мандат, а за периода февруари – април 2023 г. по същата причина беше заличена регистрацията на още 98 туроператори. Същевременно са регистрирани 17 туроператори и туристически агенти.
 • Беше създадена безупречна координация и взаимодействие между МТ, КЗП, ИА “Автомобилна администрация” и Областните дирекции на МВР, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ по реализирането на контролната дейност – от началото на февруари бяха проведени редица проверки на ГКПП за нелоялни практики и „нелегални екскурзии“, като проверките ще продължат през цялата 2023 г. Браншът изказа многократно благодарността си от тази инициатива на МТ и продължава да я оценява изключително позитивно.
 • Намерихме решение заедно с Националния оперативен щаб (НОЩ) на ключовите проблеми по хуманитарните програми за настанени лица от Украйна и ритмичността в плащанията ще бъде напълно възстановена.
 • Най-важното – върнахме нормалността в работата на министерството и секторът усети, че в наше лице има добър партньор, който работи за развитието му.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon