Резултати от проверката на плаж Сарафово

09 юни 2021

Днес беше извършена проверка на плаж Сарафово. Служителите на Министерството на туризма са констатирали, че багер почиства водорасли. Това действие представлява изпълнение на договора за концесия, свързано с почистване на плажа. То не противоречи на разпоредбата на чл.17 б от ЗУЧК, която гласи, че на морския плаж  могат да бъдат разполагани превозни средства само за изпълнение на задължителни дейности, каквито са тези за санитарно-хигиенно поддържане. Почистването от водорасли попада в тази хипотеза и не представлява нарушение. Концесионерът е проверен и дали изпълнява и другите си дейности. Установено е спазване на изискванията на закона и договора.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon